Ruang Kuliah

Ruang Kuliah Teknik Industri

Ruang kuliah teknik industri Universitas Muhammadiyah Surakarta difasilitasi dengan standart ruang perkuliahan yang memadai.